Program oslav 650 let od první písemné zmínky o existenci obce Lhota

Pátek 27.7.2012

( Fotbalové hřiště TJ Sokol  )

17.30  – 19.30    FOTBALOVÝ ZÁPAS  svobodní  ženatí  LHOTA

 

Hlavní akce oslav - pouťová sobota 28.7.2012

 ( oběd v KD, odpoledne na hřišti Centra)

11.45 –14.00        SPOLEČNÝ  SVÁTEČNÍ  OBĚD  pozvaných hostů v KD

14.00 – 15.00       SLAVNOSTNÍ  MŠE  SVATÁ  s Otcem Jaroslavem z Hluku

15.00                            SPOLEČNÝ ODCHOD PRŮVODEM  k  Centru volnočasových aktivit

                                         POLOŽENÍ KYTICE  k hrobu padlých ve světových válkách  zástupci SDH

                       ÚVODNÍ  SLOVO  STAROSTKY  a zdravice hostů z pódia na hřišti Centra

                       KULTURNÍ ODPOLEDNE  s dechovou kapelou BŘEZOVJANÉ a  bohatým  doprovodným programem:

                       vystoupení dětí MŠ, tance dvorní, lidové,  hasičský útok  nejmladších žáků,  šerm, jízda dětí na koni, skákací  

                       hrad, cukrová vata, balónky, malování na obličej  

                      VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ A KRONIK   v budově centra 

18.00 – 20.00    MÍSTNÍ  KAPELA  ORIGINAL  - moderní hudba

20.00 –            VEČERNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA  - k tanci, poslechu a zpěvu hraje v KD  kapela BŘEZOVJANÉ  

                                                                                  +  půlnoční rokotéka

 

Neděle 29.7.2012

Dopoledne Mše svatá a slavnostní odpoledne  s pouťovými atrakcemi u hasičské zbrojnice.

„Určit přesné datum založení naší obce v dnešní době nedokážeme. Historické prameny nám nabízejí pouze první zmínku o už existující obci – najdeme ji v nejstarší městské knize Uherského Hradiště. Záznam  pochází  z 16. května 1362. Jde o seznam obcí, které platily mostné do Uherského Hradiště. V té době se říkalo naší obci Otmarova Lhota.
V průběhu staletí se název naší vesnice obměňoval, kromě už zmiňované Otmarovy Lhoty je to Lhota Maior, také Hrubá Lhota, Gross Lhota, Velká Lhota, Lhota, Gottwaldov – Lhota nebo Lhota u Malenovic. Od osamostatnění v roce 1990 nese opět název Lhota.
 
Souvislejší popis nejstarších dějin naší obce přinášejí až kroniky a pamětní knihy, které ovšem mapují dění pouze v posledních sto padesáti letech. V naprosté většině je vedli řídící lhotské školy a to až do zrušení školy v obci v roce 1985. Následující dobu zaznamenává již nynější kronikářka Mgr. Marie Velčovská, která je také autorkou pohledné, velmi vydařené brožury k našemu výročí.

 

Kontakt

Obec Lhota

577 991 002

Fotograf: Ondřej Popelka